MENU STRONY

Reklamacje

Skargi, reklamacje, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:
1) osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
2) listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. bank@lubelskibs.pl;
4) telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Banku, tj. 81 889 20 65.

Internet Banking

Facebook

Zadzwoń
Mapa
Skip to content