MENU STRONY

Dla przedsiębiorcy

Oferta dla Przedsiębiorcy

Specjalnie dla Partnerów prowadzących własny biznes przygotowaliśmy atrakcyjne usługi finansowe – od prowadzenia rachunków firmowych, przez atrakcyjne formy lokowania nadwyżek finansowych, po duże możliwości finansowania inwestycji dzięki szerokiej ofercie kredytowej. Przygotowaliśmy również zestaw usług dodatkowych, które czynią ofertę jeszcze atrakcyjniejszą.

W ofercie Banku skierowanej do Przedsiębiorców znajdują się:

Rachunki

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.

 • Rachunki w PLN, EUR i USD
 • Atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku
 • Realizację przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET
 • Składanie zleceń płatniczych za pomocą usługi INTERNET BANKING
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pomocą karty VISA Business Debetowa
 • Realizacja stałych zleceń oraz poleceń zapłaty
 • Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku bankowym za pomocą SMS Bankingu
 • Możliwość płatności zagranicznych
 • Możliwość korzystania z kredytu odnawialnego
 • Możliwość dokonywania operacji przez INTERNET

Lokaty

 • Rachunki lokat przeznaczone są do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych
 • Bank otwiera lokaty na: 3, 6, 12 miesięcy
 • W czasie trwania lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłaty
 • Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  3 m-ce – 2,50 %
  6 m-cy – 3,00%
  12 m-cy – 3,50%
 • Rachunki lokat zakładane są wyłącznie za pomocą systemu InternetBanking
 • Można założyć lokaty na: 3, 6, 12 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  3 m-ce – 2,70 %
  6 m-cy – 3,20%
  12 m-cy – 3,70%
 • Brak opłaty za prowadzenie rachunku
 • Odsetki dopisywane są na koniec każdego kwartału
 • W każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek
 • W czasie trwania umowy rachunku możliwe jest dokonywanie wielokrotnych wpłat uzupełniających
 • Atrakcyjne oprocentowanie do 3,50 % w skali roku

Kredyty

Przeznaczenie

 • pokrycie bieżących zobowiązań
 • finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością

Okres kredytowania

 • do 60 m-cy

Wysokość kredytu

 • wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • deklaracje podatkowe za ostatnie dwa lata
 • aktualna informacja finansowa
 • ewidencja środków trwałych
 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • wymagane do prowadzonej działalności licencje i pozwolenia
 • przy spółce umowę SPÓŁKI
 • inne dokumenty w zależności od prowadzonej działalności

Zalety kredytu

 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne od 5,0 % do 6,9 % w skali roku
 • wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 0,50 %

 

Przeznaczenie

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

Okres kredytowania

 • do 10 lat

Wysokość kredytu

 • max. kwota kredytu 60% wartości nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • inne dokumenty w zależności od rodzaju nieruchomości zaproponowanej pod zabezpieczenie

Zalety kredytu

 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 2,0 % do 5,5 % + WIBOR 3M)
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 0,50 %

Przeznaczenie

 • finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości,
 • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do prowadzonej działalności; zakup środków transportu; zakup, budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli służących do prowadzonej działalności,
 • możliwość refinansowania 80% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Okres kredytowania

 • do 20 lat

Wysokość kredytu

 • stanowi do 100% wartości inwestycji

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • nakazy podatkowe, umowy dzierżawy
 • inne dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 2,0 % do 4,5 % + WIBOR 3M)
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 0,50 %

 

Przeznaczenie

 • finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością

Okres kredytowania

 • do 12 miesięcy

Wysokość kredytu

 • do 70% obrotów rocznych na rachunku (możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • przedłużenie obowiązywania umowy kredytowej na kolejne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • brak konieczności dokumentowania wykorzystania środków kredytowych
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 2,0 % do 7,0 % + WIBOR 3M)
 • oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 0,50 %

Przy współpracy z BPS Leasing S.A. oferujemy usługi leasingowe na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:  Leasing w BS Końskowola

Gwarancja de minimis - PLD - KFG

Obecny termin obowiązywania warunków pomocowych do dnia 30.06.2022r

We współpracy z BPS S.A. na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, mamy możliwość oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 • forma pomocy: pomoc de minimis
 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej)
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:
 • obrotowych
 • inwestycyjnych
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIR)
 • opłata prowizyjna: 0,00%
 • okres gwarancji:
  • 39 miesięcy dla kredytów obrotowych
  • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela)
 • zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu
 • możliwy okres kwalifikowania kredytów od gwarancji do 31 maja 2022 r.

 

Informujemy, że w związku z ograniczeniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 0,00%.

 

Karty płatnicze

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Zalety:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki
 • łatwa kontrola wydatków pracowników
 • eliminacja zaliczek dla pracowników
 • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku,
 • możliwość transakcji zbliżeniowych,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4400 bankomatów bez prowizji
 • kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • poczucie bezpieczeństwa – korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • karta wydawana jest na 3 lata

Dzienny limit kart:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt

Międzynarodowa karta płatnicza, przeznaczona dla Posiadaczy rachunków walutowych w Euro, którzy dużo podróżują, cenią komfort i swobodę finansową.

Zalety:

 • karta zastępuje gotówkę – dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas
 • kartą zapłacisz szybko i wygodnie za towary i usługi w Euro w Polsce i na całym świecie – bez prowizji
 • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
 • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • dokonywanie transakcji w internecie w walucie Euro
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • karta wydawana jest na 3 lata

Dzienny limit kart:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 euro
 • maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych – 15 000 euro

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt

Inne usługi

Z systemu Internet Banking mogą korzystać osoby posiadające rachunek w Banku Spółdzielczym w Końskowoli (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR, rachunek bieżący, rachunek pomocniczy)
Usługa Internet Banking gwarantuje wygodny dostęp do własnych rachunków w dowolnym czasie oraz pełną samodzielną ich obsługę.

Internet Banking umożliwia:

 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie przelewów
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • składanie zleceń okresowych
 • śledzenie historii operacji
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 • wydruk wyciągów

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na wskazany numer telefonu komórkowego klienta komunikatu wiadomości tekstowej z informacją o zmianach dokonywanych na rachunku.

Za pośrednictwem Systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych
 • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym
 • otrzymywać powiadomienia przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni)
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku)
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku)

Sm@rt wypłata to nowa i bardzo wygodna funkcja, która polega na wypłatach z bankomatu przy pomocy jednorazowych kodów, które klienci mogą wygenerować ze swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej lub mobilnej albo też w placówce Banku.

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc – w internecie, sklepach i nie tylko. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz podczas płacenia, a także zabezpiecza Twoje dane. Możesz też zarządzać swoim kontem w dowolnym miejscu – w internecie lub aplikacji.

Aplikacja mobilna “Nasz Bank” umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet.

BLIK to metoda płatności, dzięki której łatwo i szybko zapłacisz w sklepie i przez internet, a dodatkowo wpłacisz i wypłacisz gotówkę. Z BLIKIEM możesz też natychmiastowo rozliczyć się ze znajomym, używając zaledwie jego numeru telefonu.

Płatności BLIKIEM są wygodne i bezpieczne – podajesz kod BLIK i zatwierdzasz transakcję PINem w aplikacji Nasz Bank.

Dokumenty do pobrania

Internet Banking

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wyszukaj
zamknij
Internet Banking
E-Dokumenty

Facebook

Zadzwoń
Mapa
Skip to content