MENU STRONY

Dla przedsiębiorcy

Oferta dla Przedsiębiorcy

Specjalnie dla Partnerów prowadzących własny biznes przygotowaliśmy atrakcyjne usługi finansowe – od prowadzenia rachunków firmowych, przez atrakcyjne formy lokowania nadwyżek finansowych, po duże możliwości finansowania inwestycji dzięki szerokiej ofercie kredytowej. Przygotowaliśmy również zestaw usług dodatkowych, które czynią ofertę jeszcze atrakcyjniejszą.

W ofercie Banku skierowanej do Przedsiębiorców znajdują się:

Rachunki

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.

 • Rachunki w PLN, EUR i USD
 • Atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku
 • Realizację przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET
 • Składanie zleceń płatniczych za pomocą usługi INTERNET BANKING
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pomocą karty VISA Business Debetowa
 • Realizacja stałych zleceń oraz poleceń zapłaty
 • Udzielenie informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku bankowym za pomocą SMS Bankingu
 • Możliwość płatności zagranicznych
 • Możliwość korzystania z kredytu odnawialnego
 • Możliwość dokonywania operacji przez INTERNET

Lokaty

 • Rachunki lokat przeznaczone są do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych
 • Bank otwiera lokaty na: 3, 6, 12 miesięcy
 • W czasie trwania lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłaty
 • Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  3 m-ce – 0,10 %
  6 m-cy – 0,30%
  12 m-cy – 0,50%
 • Rachunki lokat zakładane są wyłącznie za pomocą systemu InternetBanking
 • Można założyć lokaty na: 3, 6, 12 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  3 m-ce – 0,10 %
  6 m-cy – 0,30%
  12 m-cy – 0,50%
 • Brak opłaty za prowadzenie rachunku
 • Odsetki dopisywane są na koniec każdego kwartału
 • W każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek
 • W czasie trwania umowy rachunku możliwe jest dokonywanie wielokrotnych wpłat uzupełniających
 • Atrakcyjne oprocentowanie do 0,30 % w skali roku

Kredyty

Przeznaczenie

 • pokrycie bieżących zobowiązań
 • finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością

Okres kredytowania

 • do 60 m-cy

Wysokość kredytu

 • wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • deklaracje podatkowe za ostatnie dwa lata
 • aktualna informacja finansowa
 • ewidencja środków trwałych
 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • wymagane do prowadzonej działalności licencje i pozwolenia
 • przy spółce umowę SPÓŁKI
 • inne dokumenty w zależności od prowadzonej działalności

Zalety kredytu

 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne od 5,0 % w skali roku
 • wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,00 %

 

Przeznaczenie

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

Okres kredytowania

 • do 10 lat

Wysokość kredytu

 • max. kwota kredytu 60% wartości nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • inne dokumenty w zależności od rodzaju nieruchomości zaproponowanej pod zabezpieczenie

Zalety kredytu

 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku 5,5 % + WIBOR 3M)
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,00 %

Przeznaczenie

 • finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości,
 • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do prowadzonej działalności; zakup środków transportu; zakup, budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli służących do prowadzonej działalności,
 • możliwość refinansowania 80% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Okres kredytowania

 • do 20 lat

Wysokość kredytu

 • stanowi do 100% wartości inwestycji

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • nakazy podatkowe, umowy dzierżawy
 • inne dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 3,0 % do 4,5 % + WIBOR 3M)
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,00 %

 

Przeznaczenie

 • finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością

Okres kredytowania

 • do 12 miesięcy

Wysokość kredytu

 • do 70% obrotów rocznych na rachunku (możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • przedłużenie obowiązywania umowy kredytowej na kolejne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • brak konieczności dokumentowania wykorzystania środków kredytowych
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 3,0 % do 7,0 % + WIBOR 3M)
 • oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,0 %

Przy współpracy z BPS Leasing S.A. oferujemy usługi leasingowe na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:  Leasing w BS Końskowola

Karty płatnicze

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Zalety:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki
 • łatwa kontrola wydatków pracowników
 • eliminacja zaliczek dla pracowników
 • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku,
 • możliwość transakcji zbliżeniowych,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4400 bankomatów bez prowizji
 • kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • poczucie bezpieczeństwa – korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • karta wydawana jest na 3 lata

Dzienny limit kart:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt

Międzynarodowa karta płatnicza, przeznaczona dla Posiadaczy rachunków walutowych w Euro, którzy dużo podróżują, cenią komfort i swobodę finansową.

Zalety:

 • karta zastępuje gotówkę – dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas
 • kartą zapłacisz szybko i wygodnie za towary i usługi w Euro w Polsce i na całym świecie – bez prowizji
 • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
 • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • dokonywanie transakcji w internecie w walucie Euro
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • karta wydawana jest na 3 lata

Dzienny limit kart:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 euro
 • maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych – 15 000 euro

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt

Inne usługi

Z systemu Internet Banking mogą korzystać osoby posiadające rachunek w Banku Spółdzielczym w Końskowoli (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR, rachunek bieżący, rachunek pomocniczy)
Usługa Internet Banking gwarantuje wygodny dostęp do własnych rachunków w dowolnym czasie oraz pełną samodzielną ich obsługę.

Internet Banking umożliwia:

 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie przelewów
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • składanie zleceń okresowych
 • śledzenie historii operacji
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 • wydruk wyciągów

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na wskazany numer telefonu komórkowego klienta komunikatu wiadomości tekstowej z informacją o zmianach dokonywanych na rachunku.

Za pośrednictwem Systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych
 • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym
 • otrzymywać powiadomienia przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni)
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku)
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku)

Sm@rt wypłata to nowa i bardzo wygodna funkcja, która polega na wypłatach z bankomatu przy pomocy jednorazowych kodów, które klienci mogą wygenerować ze swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej lub mobilnej albo też w placówce Banku.

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc – w internecie, sklepach i nie tylko. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz podczas płacenia, a także zabezpiecza Twoje dane. Możesz też zarządzać swoim kontem w dowolnym miejscu – w internecie lub aplikacji.

Dokumenty do pobrania

Internet Banking

Facebook

Zadzwoń
Mapa
Skip to content