MENU STRONY

Historia banku

Historia bankowości spółdzielczej

Poznajmy opowieść o wyzwaniach, burzliwych chwilach, przeobrażeniach i innowacjach, które towarzyszyły rozwojowi banków spółdzielczych w Polsce. Zapraszamy na WIRTUALNY SPACER przez historię bankowości spółdzielczej.

Możemy zapoznać się z początkami bankowości w realiach XIX wieku, ze spółdzielczością w czasie zaborów, w niespokojnych latach II Rzeczpospolitej czy pełnym politycznych zakrętów PRL. Możemy w jednej chwili sięgnąć do współczesnych realizacji i dokonań banków spółdzielczych, a w następnej obejrzeć historyczne świadectwa i artefakty z odległej przeszłości. Usłyszymy, jak kluczową rolę odgrywały banki spółdzielcze w rozwoju lokalnych społeczności i w jaki sposób podejmowały historyczne wyzwania. A także, jak dziś, w erze cyfrowej, pielęgnują swoje wartości, będąc blisko ludzi i ich potrzeb.

To spacer, który może zafascynować, ale i czegoś nauczyć. Jest dla młodych i dla dojrzałych. Dla wszystkich osób, które interesują się historią Polski, z którą bankowość spółdzielcza jest nierozerwalnie związana.

Zapraszamy na jedyny w sowim rodzaju WIRTUALNY SPACER przez historię banków spółdzielczych w Polsce

Początki bankowości w Końskowoli

Pierwsze wzmianki dotyczące bankowości spółdzielczej na terenie Końskowoli sięgają okresu międzywojennego, kiedy to 26 czerwca 1927 r. odbyło się Zgromadzenie Założycieli Kasy Stefczyka – spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną. Jednak działalność ta skończyła się kilka lat po II wojnie światowej.

Historia Lubelskiego Banku Spółdzielczego jest również związana z gminą Końskowola i trwa nieprzerwanie od ponad 50 lat.

Początki tej historii to lata 60-te XX wieku, kiedy w Końskowoli powstał punkt kasowy, potem filia, a w końcu Oddział Banku Spółdzielczego w Puławach. W 1977 roku pojawiła się możliwość utworzenia w Końskowoli samodzielnego banku. W czerwcu 1977 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Puławach, na którym zapadła decyzja o usamodzielnieniu się oddziału w Końskowoli. Dnia 1 stycznia 1978 r. rozpoczął działalność samodzielny Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

Pierwszą siedzibą banku było wynajmowane prywatne mieszkanie o pow. 75 m. kw. Początki były trudne, warunki lokalowe były ciężkie zarówno dla klientów jak i dla pracowników. Podjęto więc decyzję o budowie nowego lokalu przy ulicy Lubelskiej w Końskowoli. Uroczystego otwarcia nowego lokalu banku dokonano dnia 12 lipca 1984 r. W tym czasie załoga banku liczyła zaledwie 18 osób.

Placówka w Końskowoli była główną siedzibą banku do 6 lipca 2020 r., kiedy to zarząd banku oraz część pracowników z back office, przeszła do  nowej placówki w Puławach przy Alei Partyzantów (Okrąglak). Zmiana ta była wynikiem bardzo szybkiego rozwoju banku w ostatnim latach. Znacznie zwiększyła się ilość pracowników, a przede wszystkim ilość klientów. Ponadto działalność banku została rozszerzona o kolejne województwo tym razem mazowieckie.

Tak szeroko rozwinięta działalność skłoniła władze Banku Spółdzielczego w Końskowoli do zmiany nazwy na Lubelski Bank Spółdzielczy. Ponadto w logo banku umieszczono „różę”- kwiat ściśle związany z Końskowolą.

Rozwój banku – nowe placówki

Zainteresowanie klientów i nieustanna chęć dalszego rozwoju skłoniła władze banku do tworzenia kolejnych placówek. Pierwszą z nich był punkt kasowy przy ul. Pożowskiej w Końskowoli otwarty dnia 6 stycznia 2010 r. Potem powstawały kolejne placówki w Puławach. W październiku 2012 r. rozpoczęła działalność filia naszego banku w Dęblinie,   a 12 maja 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej placówki, tym razem w Łęcznej .

Niezwykle ważne wydarzenie dla rozwoju naszego banku miało miejsce dnia 2 grudnia 2019 r. Dwa działające na rynku lokalnym banki: Bank Spółdzielczy w Końskowoli i Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach połączyły siły tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Nadwiślański Bank Spółdzielczy to bank z bardzo bogatą i długą historią sięgającą początków XX wieku. To z tego banku 45 lata temu odłączył się oddział w Końskowoli tworząc samodzielną jednostkę.

Bank Spółdzielczy w Końskowoli przejmując Nadwiślański Bank Spółdzielczy urósł w siłę, zyskał nową młodą kadrę pracowników i powiększył swoją działalność o kolejne 7 placówek: w Puławach, w Gniewoszowie, w Baranowie, w Dęblinie, w Górze Puławskiej, w Gołębiu i w Sieciechowie. Ta strategiczna decyzja sprawiła, że stworzony został solidny bank z większymi możliwościami działania.

Rok 2020 to kolejne otwarcia i poszerzanie swojej działalności, w lipcu 2020 r. wkroczyliśmy na całkiem nowe tereny, przejmując placówkę po oddziale BPS w Radomiu.

Rok 2021 zaczęliśmy kolejną poważną zmianą, przyłączyliśmy Bank Spółdzielczy w Księżpolu. Przyłączenie Banku oddalanego od Puław o ok. 150 km było wielkim wyzwaniem. Jednak była to dobra decyzja, która dodatkowo podniosła prestiż banku
i poszerzyła teren działania. Dzięki przyłączeniu zyskaliśmy kolejne  placówki – w Księżpolu, dwie w Biłgoraju, w Majdanie Nowym, w Aleksandrowie oraz w Lublinie. Zwiększyła się skala naszego działania, a załoga zaczęła liczyć ok. 100 pracowników. Bank się umocnił,  zyskał uznanie i zupełnie nowe możliwości.

Bank systematycznie rozwija swoją działalność przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów i programów informatycznych, przy pełnym zaangażowaniu zespołu pracowników.

Aktualnie Lubelski Bank Spółdzielczy posiada 23 placówki tj. Centrala Banku w Puławach Al. Partyzantów 4 oraz:

Rodzaje działalności

Przez lata Lubelski Bank Spółdzielczy przekształcił się z niewielkiej instytucji finansowej ściśle związanej z rolnictwem, w nowoczesny i prężnie rozwijający się bank obsługujący zarówno tradycyjne rolnictwo jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Bank aktywnie uczestniczy, wspiera i angażuje się w życie społeczne, lokalne i kulturowe naszego regionu. Od lat aktywnie bierze udział w obchodach Święta Róży w Końskowoli, dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Dniach Końskowoli, Dniach Otwartych Drzwi organizowanych przez LODR w Końskowoli, a od ubiegłego roku w prestiżowym wydarzeniu gminy Księżpol jakim są „Księżpolskie Jaskółki”.

W 2009 roku Bank nawiązał współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Concordia (obecna nazwa to Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). Dzięki tej współpracy Bank zaczął oferować swoim klientom oprócz produktów typowo bankowych, również ubezpieczenia, które cieszą się zainteresowaniem aż po dzień dzisiejszy.

Bank zaczął angażować się sportowo. Dnia 22 czerwca 2014 r. odbył się pierwszy Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli. Fantastyczne wydarzenie, które przyciągnęło kilkanaście drużyn piłkarskich i liczne grono kibiców, stało się tradycją i od tamtej pory turniej odbywał się już co roku (z dwuletnią przerwą spowodowaną koronawirusem).

Bank poza własnym rozwojem nigdy nie zapomina o otaczającym go środowisku. Angażował i nadal angażuje się społecznie, sportowo i kulturowo, o czym świadczą liczne podziękowania, wyróżnienia i nagrody. Popiera lokalne instytucje, fundacje, kluby sportowe, biblioteki, szkoły i przedszkola. Aktywnie włącza się w organizację uroczystości i inicjatyw społecznych. Wspiera pływanie, biegi, tańce, morsowanie, a także konkursy poezji, śpiewu, malowania, czy nawet składania modeli. Ma pod swoją opieką kilka SKO, ucząc młodych ludzi oszczędzania i inwestowania. Promuje honorowe krwiodawstwo, a także wspomaga Uniwersytet Trzeciego Wieku, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Od 2015 r. bank aktywnie angażuje się w coroczną akcję krwiodawstwa MOTOSERCE, a od 2016 roku przyłączył się do corocznego wsparcia Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich “O Pierścień Księżnej Izabeli” organizowanego w Puławach, a także Święta Truskawki w gminie Puławy.

Pracownicy banku nie tylko wspierają sport zza biurka, ale też aktywnie w nim uczestniczą, dumnie reprezentując nasz Bank – biegają, chodzą z kijkami, morsują, grają w siatkówkę i jeżdżą na rowerze. Uczestniczą też grupowo w lokalnych biegach, wspierając przy tym szczytne cele – WOŚP, Charytatywny Bieg Mikołajkowy, Bieg Tropem Wilczym dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Grupowo biorą też udział w Rowerowej Stolicy Polski. Tak liczna i zaangażowana ekipa, która nawet w wolnym czasie wykazuje inicjatywę  i chęć działania, nie tylko realizuje swoje pasje, ale godnie promuje i reprezentuje Lubelski Bank Spółdzielczy.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.lubelskibs.pl/sponsoring/

Nagrody i wyróżnienia

Nasza działalność, rozwój, a przede wszystkim ciężka praca zostały dostrzeżone i docenione, o czym świadczą otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 • w czerwcu 2014 r. Bank Spółdzielczy w Końskowoli został zwycięzcą Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – edycji 2014 w kategorii „Najefektywniejsze banki ” o sumie bilansowej do 100 mln zł,
 • w grudniu 2014 r. Bank Spółdzielczy w Końskowoli otrzymał tytuł „Lidera” w konkursie na Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2013 roku,
 • w czerwcu 2016 r. podczas gali organizowanej przez Redaktora Naczelnego Gazety Bankowej, ogłoszono laureatów XXIV edycji konkursu na Najlepszy Bank 2016, w kategorii Najlepszy Mały i Średni Bank Spółdzielczy nasz Bank Spółdzielczy w Końskowoli, zajął zaszczytne IV miejsce,
 • w grudniu 2016 r. Bank Spółdzielczy w Końskowoli w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS”, otrzymał główną nagrodę i tytuł „Super Lidera” Zrzeszenia 2015,
 • w maju 2017 r. ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2017”, organizowanego przez redakcje miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, w grupie III (od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej) pierwsze miejsce zdobył Bank Spółdzielczy w Końskowoli,
 • w czerwcu 2017 r. na Gali Nagrody Najlepszy Bank „Gazety Bankowej”, w kategorii mały i średni bank spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Końskowoli zajął drugie miejsce,
 • w grudniu 2017 r. w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS” Bank Spółdzielczy w Końskowoli otrzymał Tytuł Lider Zrzeszenia 2016,
 • w grudniu 2018 r. w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS” Bank Spółdzielczy w Końskowoli otrzymał tytuł „Super Lidera Zrzeszenia 2017”,
 • w maju 2019 r. podczas gali Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, Bank Spółdzielczy w Końskowoli został laureatem XXIV edycji Krajowego Rankingu i zdobył tytuł “Wyróżniający się Bank Spółdzielczy” w kategorii “Nowatorski Bank”,
 • w grudniu 2019 r. w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS” Bank Spółdzielczy w Końskowoli otrzymał tytuł „Super Lidera Zrzeszenia 2018”,
 • w czerwcu 2020 roku na Gali Nagrody Najlepszy Bank „Gazety Bankowej”, Lubelski Bank Spółdzielczy zajął pierwsze miejsce i zdobył tytuł „Najlepszego Banku Spółdzielczego 2020”,
 • w grudniu 2020 r. w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości”, Lubelski Bank Spółdzielczy otrzymał tytuły „Super Lider Zrzeszenia 2019” oraz „Super Bank” za trzecią z rzędu wygraną.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.lubelskibs.pl/o-banku/wyroznienia/

Lubelski Bank Spółdzielczy działa od 1 stycznia 1978 r. W tym czasie stworzył wiarygodną, bezpieczną i wartościową markę. Zaufało nam tysiące klientów. Nasz Bank to wyłącznie polski kapitał z wieloletnią tradycją, a zarazem nowoczesnymi rozwiązaniami.

Wspólna praca zespołowa przynosi efekty, a zgrana załoga to fundament dobrze działającej instytucji. Jesteśmy dla rolników, dla małych i dużych przedsiębiorców, dla każdego człowieka. Jesteśmy bankiem technologicznie innowacyjnym. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Słuchamy ich potrzeb, rozmawiamy i z pełną determinacją wdrażamy nowe rozwiązania.

Internet Banking

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wyszukaj
zamknij
Internet Banking
E-Dokumenty

Facebook

Zadzwoń
Mapa
Skip to content