MENU STRONY

Historia banku

Początek działalności Banku w Końskowoli datuje się na lata 60 dwudziestego wieku, kiedy to powstał punkt kasowy, następnie filia, a w końcu Oddział Banku Spółdzielczego w Puławach.
Na bazie tego Oddziału od 1 stycznia 1978 roku swoją działalność rozpoczyna samodzielny Bank Spółdzielczy w Końskowoli. Pierwszą siedzibą Banku jest wynajmowane prywatne mieszkanie o pow. 75 m. kw. Początek był trudny, warunki lokalowe były ciężkie zarówno dla klientów jak i dla pracowników, ale nie były hamulcem, który by uniemożliwiał rozwój Banku. Troska o wygodę klientów jak również podwyższenie warunków i jakości pracy wpłynęły na decyzję o budowie nowego lokalu. Decyzja ta okazała się kluczowa dla późniejszego rozwoju Banku. W 1984 roku dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu Banku. Załoga Banku liczyła wówczas 18 osób.

Dotychczasowa historia naszego Banku nie była wolna od trudnych okresów. W codziennej pracy wielokrotnie Bank stawał przed trudnymi wyborami, które mogły zaważyć na jego losach. Lata 90-te wymagały ostrożności i konieczność budowania siły kapitałowej Banku. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i solidnej pracy Bank osiąga wyniki gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych środków udziałowców i klientów.

 

Przez lata Bank przekształcił się z niewielkiej instytucji finansowej ściśle związanej z rolnictwem, w nowoczesny i prężnie rozwijający się Bank obsługujący zarówno tradycyjnie rolnictwo jak również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Bank Spółdzielczy w Końskowoli oferuje swoim klientom nowoczesne ogólnodostępne produkty bankowe. Już od ponad dwudziestu lat pomagają w tym coraz to nowsze systemy informatyczne wykorzystywane w pracy. Dużo uwagi poświęca się na popularyzację bankowości internetowej, kart płatniczych i usługi SMS. Z roku na rok rośnie liczba użytkowników kart płatniczych i kont internetowych.

 

Działalność Banku to gromadzenie środków, prowadzenie rozliczeń międzybankowych, ale również udzielanie kredytów. Mimo ogromnej konkurencji banków komercyjnych Bank Spółdzielczy w Końskowoli od lat konsekwentnie pozyskuje nowych klientów. Posiada szeroką i stale aktualizowaną ofertę produktową. Realizując swoje plany wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniom swoich klientów, Bank otwiera nowe placówki na terenie Końskowoli jak również w Puławach, Dęblinie i Łęcznej. Bank cieszy się również zaufaniem lokalnego Samorządu, czego wyrazem jest długoletnia współpraca Banku z Urzędem Gminy w Końskowoli.

 

W 2009 roku Bank nawiązał współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Concordia. Dzięki tej współpracy Bank może zaoferować swoim klientom oprócz produktów typowo bankowych, również ubezpieczenia. W roku 2010 Bank przyłączył się do grona banków udzielających kredyty z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych.Bank realizuje strategię ostrożnościową, której priorytetem jest jakość portfela kredytowego i wiarygodność kredytowa kredytobiorców. Dążenie do rozwoju akcji kredytowej nie może w żadnym wypadku powodować zwiększenia ryzyka zwrotu udzielonych kredytów. Pamiętamy, że trafne decyzje kredytowe to bezpieczeństwo wkładów oszczędnościowych naszych klientów. Stwierdzić należy, iż dyscyplina płatnicza naszych klientów jest na bardzo wysokim poziomie.Oprócz działalności czysto finansowej ważnym był i jest aspekt działalności społecznej: wspieranie społecznych inicjatyw i działań, instytucji pożytku publicznego, szkół i stowarzyszeń.

 

Przeprowadzane w kolejnych latach modernizacje poprawiły wizerunek Banku, a inwestowanie w sprzęt i nowe technologie pozwalają dziś na świadczenie usług na coraz wyższym poziomie. Bank inwestuje również w kapitał ludzki, bo cóż wart byłby nawet najnowszy sprzęt bez wiedzy i kompetencji pracowników. Prawie wszyscy pracownicy legitymują się tytułem Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Od chwili powołania Bank niesie wsparcie i pomoc prowadzącym gospodarstwa rolne oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Bank Spółdzielczy w Końskowoli jest Bankiem żyjącym problemami środowiska, w którym działa. Był i jest głęboko związany z gminą i jej mieszkańcami. W tym tkwi siła i to mobilizuje do dalszego działania.

Internet Banking

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wyszukaj
zamknij

Facebook

Zadzwoń
Mapa
Skip to content