MENU STRONY

Dla ciebie

Oferta dla Ciebie

Staramy się traktować każdego Klienta indywidualnie tak, aby był on dla nas Partnerem, dlatego przygotowaliśmy specjalną Ofertę dla Ciebie.

Jej celem jest dostarczenie spersonalizowanych usług finansowych, które spełnią Twoje oczekiwania. Aby temu podołać, starannie przygotowaliśmy takie produkty i usługi, które będą najbardziej przydatne i z których korzysta się najczęściej.

Do atrakcyjnej Oferty dla Ciebie dodajemy również profesjonalizm naszej obsługi. Wszystko to sprawia, iż Lubelski Bank Spółdzielczy postrzegany jest jako przyjazny Partner w świecie finansów osobistych. Aby poznać wszystkie korzyści Oferty dla Ciebie – zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi opisami.

W ofercie Banku skierowanej do Ciebie znajdują się

Rachunki

 • Założenie i prowadzenie rachunku – bez opłat
 • Wpłaty i wypłaty gotówkowe – bez opłat
 • Możliwość korzystania z kredytu odnawialnego lub debetu w rachunku
 • Możliwość dokonywania operacji przez INTERNET
 • Realizacja zleceń stałych oraz poleceń zapłaty
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pomocą zbliżeniowej karty VISA Debetowa
 • Realizacja przelewów w systemie ELIXIR i SORBNET
PROMOCJA „ROR dla obywateli Ukrainy i uchodźców z Ukrainy”
                                                                                               

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania Stawka
 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł
Wydanie / Wznowienie karty VISA Classic Debetowa 1) jednorazowo 0 zł
Obsługa  karty VISA Classic Debetowa1) miesięcznie 0 zł
Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) w placówce Banku za przelew 0 zł
Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku za przelew 0 zł
Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych za przelew 0 zł
Prowizja za przelewy środków na rachunki bankowe prowadzone w Ukrainie za przelew 0 zł
 • Rachunek otwierany dla osób fizycznych
 • Założenie i prowadzenie rachunku – bez opłat
 • Wpłaty i wypłaty gotówkowe – bez opłat
 • Możliwość dokonywania operacji przez INTERNET
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pomocą karty VISA EURO

Stworzone specjalnie dla osób w wieku emerytalnym, które ukończyły 60 lat

 • Założenie i prowadzenie rachunku – bez opłat
 • Wpłaty i wypłaty gotówkowe – bez opłat
 • Realizacja zleceń stałych oraz poleceń zapłaty
 • Możliwość dokonywania operacji przez INTERNET
 • Możliwość korzystania z kredytu odnawialnego lub debetu w rachunku
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pomocą zbliżeniowej karty VISA Debetowa

Rachunek oszczędnościowy EFEKT przeznaczony jest dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swoich oszczędności, ale jednocześnie szukają produktu wysoko oprocentowanego. Rachunek ten łączy obydwa te założenia. Z jednej strony można wypłacać zgromadzone środki w dowolnym momencie bez utraty odsetek, a z drugiej strony oprocentowane są podobnie jak lokata.

Rachunek Efekt to:

 • Wysokie oprocentowanie do 4,00 %
 • Brak opłaty za prowadzenie rachunku
 • Odsetki dopisywane są na koniec każdego kwartału
 • W każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek
 • Wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywane są na każde żądanie i nie powodują utraty należnych odsetek
 • W czasie trwania umowy rachunku możliwe jest dokonywanie wielokrotnych wpłat uzupełniających

Lokaty

 • Rachunki lokat przeznaczone są do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych
 • Bank otwiera lokaty na: 3, 6, 12 miesięcy
 • W czasie trwania lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłaty
 • Minimalna kwota lokaty to 100,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  3 m-ce – 2,50 %
  6 m-cy – 3,00%
  12 m-cy – 3,50%
 • Rachunki lokat zakładane są wyłącznie za pomocą systemu InternetBanking
 • Można założyć lokaty na: 3, 6, 12 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  3 m-ce – 2,70 %
  6 m-cy – 3,20%
  12 m-cy – 3,70%
 • Bank otwiera lokatę na 6 miesięcy
 • Lokata progresywna o zmiennym oprocentowaniu, które zwiększa się z każdym okresem
 • W czasie trwania lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłaty
 • Minimalna kwota lokaty to 1.000,00 zł
 • Średnia efektywna stopa oprocentowania dla lokaty progresywnej założonej na okres
  • 6 m-cy wynosi 4,25 %
  • 12 m-cy wynosi 4,00 %
 • W przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Klient nie traci wszystkich odsetek
 • Bank otwiera lokaty na: 6 i 12 miesięcy
 • Możliwość wpłat uzupełniających w czasie trwania lokaty
 • Minimalna kwota lokaty to 100,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne:
  6 m-cy 3,00%
  12 m-cy 3,50%

Kredyty

Przeznaczenie

 • finansowanie bieżących potrzeb

Okres kredytowania

 • do 12 miesięcy

Wysokość kredytu

 • do 50 000,00 zł

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)

Zalety kredytu

 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • odnowienie kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty w ustalonym terminie
 • wielokrotne korzystanie ze przyznanego limitu,
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie,
 • zmniejszanie salda kredytu przy każdym z wpływów na ROR,
 • szybka decyzja kredytowa
 • oprocentowanie zmienne 7,2 % w skali roku,
 • oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty,
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1,75 %, min. 20 zł

Przeznaczenie

 • dowolne cele konsumpcyjne

Okres kredytowania

 • do 96 miesięcy

Wysokość kredytu

 • od 500,00 zł do 255 550,00 zł – negocjowana zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)
 • dokument poświadczający otrzymywanie renty lub emerytury oraz legitymacja albo decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji emerytury, renty (emeryci, renciści)
 • nakazy podatkowe, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni)

Zalety kredytu

 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • szybka decyzja kredytowa
 • wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
 • oprocentowanie stałe od 3,75 % w skali roku,
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,00 %

 

Przeznaczenie

 • zakup działki budowlanej
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
  refinansowanie kosztów poniesionych w szczególności na: koszty prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Okres kredytowania

 • do 25 lat

Wysokość kredytu

 • stanowi uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, kredyt realizowany jest do kwoty 80,00% wartości inwestycji

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt mieszkaniowy
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)
 • nakazy płatnicze, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni)
 • PIT-y składane w Urzędzie Skarbowym za 2 ostatnie lata
 • akt własności działki budowlanej lub użytkowania wieczystego tej działki (wyciąg z czterech działów Księgi Wieczystej) – w przypadku domów jednorodzinnych
 • tytuł prawny do lokalu w przypadku adaptacji, remontu lokali w domach wielomieszkaniowych
 • pozwolenie na budowę domu, rozbudowę lub adaptację domu
 • dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę lub rozbudowę domu
 • zestawienie kosztów na remont domu
 • przedwstępną umowę na zakup domu/lokalu (przy kredycie na zakup)

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • raz w roku tzw. wakacje kredytowe (niezapłacenia jednej raty kredytu)
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 1,00 % do 2,85 % + WIBOR 3M )
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1 %

 

Przeznaczenie

 • dowolny cel

Okres kredytowania

 • do 15 lat

Wysokość kredytu

 • maksymalna kwota kredytu wynosi 60% wartości nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt hipoteczny
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)
 • nakazy płatnicze, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni)
 • PIT-y składane w Urzędzie Skarbowym za 2 ostatnie lata
 • wycena nieruchomości

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • raz w roku tzw. wakacje kredytowe (niezapłacenia jednej raty kredytu)
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 2,00 % do 5,15 % + WIBOR 3M)
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,00 %

Przeznaczenie

 • konsolidację zobowiązań

Okres kredytowania

 • do 360 miesięcy

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt konsolidacyjny
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)
 • nakazy płatnicze, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni)
 • PIT-y składane w Urzędzie Skarbowym za 2 ostatnie lata
 • zaświadczenia o konsolidowanych zobowiązaniach.

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa
 • dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel
 • nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • raz w roku tzw. wakacje kredytowe (niezapłacenia jednej raty kredytu)
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • oprocentowanie zmienne (marża Banku od 2,00 % do 6,90 % + WIBOR 3M)
 • prowizja od kwoty przyznanego kredytu od 1,00 %

 

Karty płatnicze

Nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Międzynarodowa karta płatnicza, przeznaczona dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, którzy cenią komfort, swobodę finansową oraz stały dostęp do informacji o środkach na rachunku.

Zalety:

 • karta zastępuje gotówkę – dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas
 • kartą zapłacisz szybko i wygodnie za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA w Polsce i na całym świecie – bez prowizji
 • komfort – klient ima stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
 • możliwość transakcji zbliżeniowych
 • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • wypłatę gotówki bez prowizji z ponad 4400 bankomatów
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • karta wydawana jest na 3 lata

Dzienny limit kart:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 5 000 zł
 • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 20 000 zł

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt

Międzynarodowa karta płatnicza, przeznaczona dla Posiadaczy rachunków walutowych w Euro, którzy dużo podróżują, cenią komfort i swobodę finansową.

Zalety:

 • karta zastępuje gotówkę – dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas
 • kartą zapłacisz szybko i wygodnie za towary i usługi w Euro w Polsce i na całym świecie – bez prowizji
 • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
 • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • dokonywanie transakcji w internecie w walucie Euro
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • karta wydawana jest na 3 lata

Dzienny limit kart:

 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 2 000 euro
 • maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych- 5 000 euro

W przypadku utraty karty (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt

Inne usługi

Z systemu Internet Banking mogą korzystać osoby posiadające rachunek w Banku Spółdzielczym w Końskowoli (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR, rachunek bieżący, rachunek pomocniczy)
Usługa Internet Banking gwarantuje wygodny dostęp do własnych rachunków w dowolnym czasie oraz pełną samodzielną ich obsługę.

Internet Banking umożliwia:

 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie przelewów
 • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • składanie zleceń okresowych
 • śledzenie historii operacji
 • wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 • wydruk wyciągów

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na wskazany numer telefonu komórkowego klienta komunikatu wiadomości tekstowej z informacją o zmianach dokonywanych na rachunku.

Za pośrednictwem Systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych
 • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym
 • otrzymywać powiadomienia przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni)
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku)
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku)

Sm@rt wypłata to nowa i bardzo wygodna funkcja, która polega na wypłatach z bankomatu przy pomocy jednorazowych kodów, które klienci mogą wygenerować ze swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej lub mobilnej albo też w placówce Banku.

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc – w internecie, sklepach i nie tylko. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz podczas płacenia, a także zabezpiecza Twoje dane. Możesz też zarządzać swoim kontem w dowolnym miejscu – w internecie lub aplikacji.

Aplikacja mobilna “Nasz Bank” umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet.

BLIK to metoda płatności, dzięki której łatwo i szybko zapłacisz w sklepie i przez internet, a dodatkowo wpłacisz i wypłacisz gotówkę. Z BLIKIEM możesz też natychmiastowo rozliczyć się ze znajomym, używając zaledwie jego numeru telefonu.

Płatności BLIKIEM są wygodne i bezpieczne – podajesz kod BLIK i zatwierdzasz transakcję PINem w aplikacji Nasz Bank.

Dokumenty do pobrania

Internet Banking

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wyszukaj
zamknij
E-Dokumenty

Facebook

Zadzwoń
Mapa
Skip to content