Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 13 grudnia 2019 r.
podpisaliśmy umowę z Urzędem Gminy w Gniewoszowie  i tym samym od 2
stycznia 2020 r. Bank Spółdzielczy w Końskowoli stanie się Bankiem
prowadzącym kompleksową obsługę bankową Gminy Gniewoszów i jednostek
organizacyjnych Gminy.

W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy
Gniewoszów Pan Marcin Gac, z kolei Bank Spółdzielczy w Końskowoli
reprezentował Prezes Zarządu Pan Krzysztof Zawadzki.